Back to Top

Doelstelling

 

Het verrichten van historisch onderzoek omtrent de familie(naam) Heida doormiddel van het afstruinen van websites, archieven enz.

En de mogelijkheid bieden om gegevens uit te wisselen en voor directe familieleden een  "kijkje" te laten nemen in het leven van hun voorouders.

Bij dit onderzoek gaat het verder dan het onderzoek in genealogische zin.

Familiegezegden, -verhalen, -gebeurtenissen, -adressen etc. maken onderdeel uit van het onderzoek .

In de afgelopen jaren is gebleken dat internet een zeer grote rol speelt bij genealogisch onderzoek.

Mocht u aanvullende of nieuwe gegevens hebben en die daarmee de kwaliteit van onze gegevens verbeteren, laat ons het dan weten.

 

Zijn de Stamboomgegevens vogelvrij ?

Stel dat na jarenlang onderzoek is er een goed onderbouwde stamboom gemaakt. En dat iemand anders zonder verwijzing naar jou als oorspronkelijke auteur diezelfde gegevens op internet plaatst en daar goede sier mee maakt. Overtreedt die persoon dan de auteurswet? Wanneer de stamboom alleen uit genealogische feiten bestaat, zoals namen, plaatsen en datums, is het antwoord op die vraag ‘nee’. Dit soort feitelijke gegevens mag je zomaar overnemen. Een stamboom is op dat punt in auteursrechterlijke zin dus vogelvrij. 

Het is dus wel aardig dat U ons op de hoogte brengt van jou overname van gegevens.