Meima stamboom

Elisabeth Hellegina Henrica Maria Meima - Heida de schrijfster van dit stamboomboek "Van Friese Stam"dat in 1980 door haar uitgegeven werd.

Dit belangrijke boek werd de handleiding voor Johannes Heida om eens dieper op de stamboom in te gaan. Omdat natuurlijk het internet in die tijd niet geraadpleegd kon worden bleek dat er vele Heida's ontbraken en er foutieve te naamstelling en geboorte data in vermeld stonden. Nietemin een geweldige boek om mee te starten.


meimastamboom

Druk op het plaatje voor een inzage van het door haar uitgegeven boek.